Werkwijze

De therapie begint met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, liefst met alle betrokkenen. Zo kunnen we met elkaar bepalen of er een klik is en we kunnen gaan samenwerken aan de veranderingen die jullie wensen. Om je aan te melden voor een kennismakingsgesprek, klik je hier

Aanmelding

Als er een klik is en we hebben besloten verder te gaan, stuur ik jullie via mijn cliëntenlogin een behandelovereenkomst. 

Traject

Na de kennismaking en aanmelding spreek ik meestal een traject van 8 gesprekken af. Tijdens de eerste twee gesprekken bekijken we samen naar welke klachten er zijn, hoe lang ze al bestaan, waarmee ze te maken kunnen hebben en hoe ik jullie daarbij verder kan helpen. Ook geef ik jullie vragenlijsten mee om extra informatie te krijgen en om met jullie aan het einde van de therapie te kunnen meten welk resultaat we met elkaar behaald hebben.

Verder

Tijdens het derde en vierde gesprek bepalen we de doelen waar we in therapie aan gaan werken en maken we een plan hoe we die het beste kunnen bereiken. Tijdens gesprek vijf tot en met acht zijn we aan de slag, we werken dan aan de doelen uit jullie plan. Na acht gesprekken evalueren we de therapie en bepalen we met elkaar of er voldoende resultaat is gehaald of dat er een verdieping nodig is (totale traject duurt maximaal 15 gesprekken). Een uitgebreid overzicht vind je onder Verwijzers/Therapie FITS model

Samenwerken

Zoals al eerder genoemd werk ik bij Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie Amsterdam cliënt- en klachtgericht: we bepalen samen welke behandelwijze het beste past bij jullie klachten en bij jullie relatie en/of gezin. Door mijn brede opleiding en ervaring kunnen we op verschillende manieren werken aan jullie doelen. We kunnen werken aan verandering van gedrag, dingen anders doen. Ook is het mogelijk te ontdekken welke gevoelens en behoeften er onder het gedrag liggen, zodat deze weer onderdeel worden van jullie manier van samen leven.

Evalueren

Het liefst werk ik samen met alle betrokkenen. Hoe de therapie er ook uit komt te zien; het is heel belangrijk dat het ‘klikt’ in de samenwerking tussen cliënten en therapeut. Daarom evalueer ik met jullie steeds onze samenwerking (gemiddeld 1 keer per 3 gesprekken), met als doel te ontdekken hoe je in je relatie of gezin leert van de dingen die er gebeuren in samenwerking met elkaar. Aan de hand van audio-opnames van 2 evaluaties van onze samenwerking, evalueer ik mijn  inbreng als therapeut. De resultaten van deze evaluatie breng ik weer terug in de therapie.

Doorverwijzen

Als blijkt dat je met jullie problemen bij mij niet op de goede plek bent, omdat je bijvoorbeeld specialistischere of intensievere hulp nodig hebt, zal ik dat met jou (en je verwijzer) overleggen over een eventuele doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Vergoedingen

Onder Informatie/Tarieven en vergoedingen kun je lezen wat de tarieven zijn en of de gesprekken voor vergoeding in aanmerking komen.