Therapie FITS-model

Bij Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie Amsterdam werk ik met het FITS-model. FITS staat voor Feedback informed Integratieve Therapy within Systems. Het FITS-model is in 2014 en 2015 ontwikkeld door Robert van Hennik en Bruno Hillewaere. Het nu volgende is ontleend aan hun FITS manual. 

Practice based research based practice

FITS is ‘practice based research based practice’. Dat wil zeggen dat de therapie voortdurend gevoed wordt door de terugkoppeling over de effecten van de therapie en de samenwerkingsrelaties. Uitgangspunt is steeds: ‘Hoe kunnen wij anders effectiever samenwerken om scores op te hogen en gewenste doelen te behalen’. 

Feedback

De terugkoppeling vindt plaats door structureel vragenlijsten af te nemen. Het gesprek met cliënten over deze terugkoppeling is een centraal onderdeel van het therapeutisch proces. Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • ‘Hoe maken we het veilig en leerzaam tijdens de therapie?’
 • ‘Hoe komt aan bod, wat aan bod moet komen?’
 • ‘Wat kunnen we doen om dichter bij de gewenste effecten en doelen te komen?’

Breed opgeleid...

Van mij, als therapeut die werkt met het FITS-model, wordt verwacht dat ik een breed opgeleide relatie- en gezinstherapeut ben en dat ik werkwijzen uit de verschillende stromingen binnen de systeemtherapie toepas. Ook dat ik me richt op de samenwerking tussen mij en cliënten en de agenda van cliënten centraal stel. ‘Methodiek’ op maat bieden en daarmee aansluiten wat er in voortgaande evaluatiegesprekken nodig en belangrijk gevonden wordt. 

Therapieproces

Het therapieproces van FITS is in 5 fasen te beschrijven: 

 1. Voorbereiding 

  1. Kennismaking
  2. Nalopen van criteria: Relaties of gezinnen waarbij de (gedrags)problemen escaleren of onderhouden blijven in repeterende (gedrags)patronen. Het kan gaan om ernstige problemen met betrekking tot emotieregulatie, gedrag en identiteit. Relaties en/ of gezinnen beschikken over enige veerkracht en betrokkenheid met elkaar. Het is te verwachten dat met kortdurende, intensieve en focale relatie- of gezinstherapie resultaat te behalen valt. 
  3. Voorafgaand aan FITS worden de ROM vragenlijsten ingevuld.
 2. Alliantiefase: afstemming en samenwerking (sessie 1-2)

  1. Contact maken: het op tafel krijgen van de agenda’s van partners, gezinsleden of ex-partners. En het vestigen van een cultuur van feedback, uitnodigen om de samenwerking in therapie bespreekbaar te maken. 
  2. Afstemmen in dialoog: de therapeut zoekt positie in de relatie of het gezin, gebruik makend van de eigen innerlijke dialoog. De therapeut luistert naar gesprek met partners of het gezin en staat stil bij de vraag: ‘waartoe word ik uitgenodigd?’. De therapeut volgt eigen innerlijke beleving en innerlijke dialoog hierover en kiest voor reflectie, vraag of actie. De therapeut onderzoekt het effect hiervan. De therapeut luister naar het gesprek met partners of het gezin, etc.
 3. Behandelcontext en focus van verandering (sessie 3-4)

  1. Behandelcontext: welke partijen doen in het omringende systeem mee? Kunnen deze het veranderplan mee helpen ondersteunen?
  2. Behandelkader: is er overeenstemming over:
   1. Zorgen, waarden en veranderwensen,
   2. Betekenis, waarom het gaat zoals het gaat,
   3. Plan van aanpak. Hulpvraag en doelen,
   4. Actie en evaluatie
  3. Doelen: de doelen worden vastgelegd in de Relatiedoelen Scorelijst of de Gezinsdoelen Scorelijst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele doelen, relatiedoelen en gezinsdoelen. 
 4. Actieve verandering (sessie 5-8). In deze fase wordt over gegaan tot gedragsgerichte actie. Er is aandacht voor de volgende gebieden:

  1. Structuur: posities, rollen, grenzen gezin: coalities, hoe raken ouders in metapositie? 
  2. Veerkracht: aandacht voor krachten en mogelijkheden, hulpbronnen en steunfiguren. 
  3. Interactie: aandacht voor het herkennen en mogelijk doorbreken van vicieuze escalerende interactiepatronen
  4. Affectief: partners, gezinsleden of ex-partners helpen om intenties, pijnpunten en emotionele behoeften achter gedragingen te zien.
  5. Identiteit en verhaal: partners, gezinsleden of ex-partners helpen om een omvattend verhaal te maken, waarmee zij zich identificeren kunnen. 
  6. Inhoud, keuze van vragen, reflecties en interventies komen tot stand on een voortgaande dialoog nav terugkoppelingen op lijsten en evaluaties. 
 5. Duurzame verandering (sessie 9-15)

  1. Aan de hand van evaluatie therapie voortzetten, bijstellen of stoppen. 

  2. Tussentijds en na afloop van elke therapie geef ik inzicht in het therapeutische proces aan de hand van:

   1. ORS en SRS vragenlijsten

   2. RDS of GDS doelenlijst

   3. Gegevens van de ROM vragenlijsten. 

Onderzoek

Om te ontdekken hoe ik als therapeut stuur tijdens de therapie, en wat de effecten daarvan zijn, doe ik kwalitatief onderzoek. Bij elke therapie zal ik 2 evaluatiegesprekken opnemen (bijvoorbeeld sessie 8 en 13) hiervoor. De resultaten van mijn kwalitatieve onderzoek koppel ik steeds terug naar de therapie, naar cliënten.

Meer informatie...

Wil je meer informatie over het FITS-model neem dan even contact me op door op de knop te drukken

 

 

Ook kun je telefonisch contact met me maken door me te bellen op 06 26 77 68 10, of me een mail te sturen via info@relatietherapiegezinstherapie.amsterdam