Problemen bij echtscheiding

Met welke problemen bij echtscheiding kunnen cliënten terecht bij Praktijk voor Relatietherapie en Gezinstherapie Amsterdam?

Spanningen en Patronen

Door spanningen en een destructief communicatiepatroon tussen ouders kunnen kinderen uitgesloten raken van het contact met een ouder. Een kind raakt dan ook gescheiden van een belangrijk deel van zichzelf. 

Wanneer iets doen? 

Op 3 verschillende momenten kan therapie bij een echtscheiding helpen:

  1. Vlak voor een mogelijke echtscheiding; doel is hier een te snelle beslissing voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door met elkaar een scheiding op proef af te spreken. Door middel van huiswerk en gesprekken wordt duidelijk of de liefde over is, of dat de kern ligt bij niet goed communiceren en samenwerken.
  2. Vlak na een echtscheiding: het maken van afspraken voor de kinderen en een gemeenschappelijk ouderschapsplan lukt niet. Doel is te voorkomen dat de echtscheiding, een 'vechtscheiding' wordt.
  3. Na de scheiding kan blijken dat het ouders of kinderen niet lukt het leven na de scheiding goed op te pakken. De relatie met een ex kan slecht zijn. Doel is hier te voorkomen dat de scheiding een trauma wordt, Dat het leven van ouders of het leven van kinderen verder getekend raakt en het trauma hun leven blijft bepalen.

Scheiding is ook...

Een echtscheiding betekent meestal ook een scheiding van vriendenkringen en (schoon)familieleden. Als de omgang tussen ex-partners problematisch wordt, zullen degene die het dichtste bij hen staat, gaan steunen en partij gaan kiezen. Om het conflict op te kunnen lossen, is het belangrijk hen te betrekken bij de therapie. 

Spanningen

Een echtscheidingssituatie kunnen ex-partners zo gespannen maken, dat ze alleen nog problemen en beperkingen zien bij de ander. Ze zien dan geen mogelijkheden om iets aan de situatie te veranderen, of te komen met oplossingen. Ook is het dan moeilijk het eigen aandeel te zien. Alles lijkt dan de schuld van de ander. Als een ex-partner iets aan de situatie wil veranderen, moet die ander veranderen. Dat werkt niet. Dit leidt tot gevoelens van machteloosheid. 

Belangen

Bij echtscheiding kunnen verschillende belangen met elkaar botsen. Meestal lukt het hieruit te komen als het pedagogische belang van de kinderen voorop wordt gesteld.

Therapie bij echtscheiding

Bij therapie bij echtscheiding wordt de therapie steeds gestuurd door feedback van cliënten over de resultaten van de therapie en over de samenwerking tussen mij en cliënten. 

Technieken

Bij therapie bij echtscheiding maak ik gebruik van technieken uit de methode van 'Kinderen uit de Knel', technieken uit de structurele en strategische gezinstherapie, Emotionally Focused Therapy (EFT)narratieve therapie en oplossingsgerichte therapie

Wanneer?

Bij iedere echtscheiding zijn er zorgen en problemen. Dat hoeft op zich geen reden te zijn om meteen in therapie te gaan. Ervaring leert dat kinderen, ouders en gezinnen in therapie komen, als de problemen en de zorgen de onderlinge relaties in het gezin gaan overheersen.

Zwaarte

Het kan zijn dat de situatie waarin ouders zitten, te zwaar is voor één therapeut. Bij kennismaking zal dat met ouders worden getaxeerd. Mocht het te zwaar zijn, zullen ouders worden doorverwezen naar een therapie die qua zwaarte beter bij hun situatie past.

Kennismaking

Twijfel je als verwijzer of gezinstherapie past bij je clienten? Denk je aan andere mogelijkheden voor je cliënten? Bijvoorbeeld een training? Wil je een cliënt doorverwijzen? Maak dan contact met me door op onderstaande knoppen te drukken.