Mijn opleidingen en trainingen

Om relatietherapie, gezinstherapie en therapie bij echtscheiding geven, heb ik verschillende opleidingen en trainingen gevolgd. Daarnaast heb ik supervisie ondergaan en ben in leertherapie gegaan.

Opleidingen

 • 2014-2016, Opleiding tot systeemtherapeut bij de Viersprong. Deze volledige opleiding systeemtherapie, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie (NVRG), bestond uit verschillende onderdelen: een algemeen theoretisch gedeelte van 120 uren, aangevuld met 12 uren over onderzoek en de toepassing van onderzoek in de praktijk. Vervolgens volgen twee specialistische cursussen van 40 uur: 'Narratieve, oplossings- en krachtgerichte en dialogische perspectieven' en de specialisatie: 'Kind, jongere en gezin'. Hoofdopleider was Bruno Hillewaere
 • 2007: Master Klinische Psychologie, aan de Universiteit van Amsterdam. Onderdeel gespreksvaardigheidstraining relatie- en gezinstherapie bij prof. dr Alfred Lange. Diagnostiekaantekening behaald. 

Trainingen

 • 2015, Training ‘Houd me Vast’. Het ‘Houd me vast'-programma is een preventief programma voor iedereen die zijn/haar relatie wil verbeteren. Tevens leent dit programma zich ook uitstekend als pretherapie voor cliënten op een wachtlijst en is het programma ook in te passen in realtietherapie. Gevolgd bij Berry Aarnoudse.
 • 2015, Basis training Emotionally Focused Therapy (EFT). Kennis maken met de beginselen van het EFT model en leren hoe partnerrelatieproblematiek in het licht van de hechtingstheorie te plaatsen. Middels het observeren van een live sessie, presentaties, bekijken van videobanden en het doen van rollenspelen, discussie en casusbespreking theorie eigen maken en leren hoe als therapeut EFT toe te passen. Gevolgd bij Berry Aarnoudse.
 • 2015, Training Kinderen uit de Knel, gevolgd bij Daniëlle Steggerink (LOCK) en Jeroen Wierstra (Lorentzhuis). Tijdens de opleiding werden handvaten geboden die het mogelijk maken zelf aan de slag te gaan met de groepsmethodiek: ‘Kinderen uit de knel’. Onderwerpen die aan de orde kwamen:
  • Oudergroep: Verwijzingen, voorbereiding en intake, welke vragenlijsten bij de intake, het opzetten en uitvoeren van een netwerkbijeenkomst, het uitvoeren van het programma van de oudergroep, het creëren van een veilige werksfeer, educatie in de groep, hoe kan dat ingezet worden en de veiligheid bevorderen, hoe blijven de kinderen centraal staan, herkennen en doorbreken van destructieve patronen, herkennen en kunnen werken met trauma reacties en het window of tolerance, oefeningen waarbij nieuwe oplossingen kunnen komen voor oude problemen, voorbereiden van de presentaties en het presenteren van de ouders, afsluiten, evaluatie en eventuele vervolgtrajecten
  • Kindergroep: Voorbereiding en intake, creëren van een veilige werksfeer, herkennen van- en kunnen werken met trauma reacties,creatieve hulpmiddelen en acties (film, graffiti, tekenen, muziek), delen van hoe het thuis gaat, voorbereiden van de presentaties en het presenteren, vergroten van de weerbaarheid van de kinderen, evalueren, afsluiten en eventuele vervolgtrajecten.
 • 2013: Training de-escalerend werken met jongeren. Tweedaagse training hoe jongeren de-escalerend te werken met jongeren, zodat de kans op agressie zo klein mogelijk wordt. Interne training bij Spirit
 • 2011: Training Life Space Crisis Intervention (LSCI): Hoe crisissituaties bij jongeren en gezinnen vertalen naar een plan voor hulp? Interne training bij Spirit
 • 2011: Training Basiscommunicatie: leren toepassen van de VAT principes in de communicatie met jongeren en ouders. Interne training bij Spirit.
 • 2011: Training hulpverlenen aan ouders en jongeren met een verstandelijke beperking. Interne training bij Spirit.
 • 2010: Signaleren van Kindermishandeling: verdiepingstraining. Interne training bij Spirit.
 • 2009: Signaleren van Kindermishandeling: basistraining. Interne training bij Spirit.
 • 2008: Spoedhulp: training ambulante hulpverlening volgens de methode Spoedhulp. Interne training bij Spirit.
 • 2004: Training leren omgaan met agressie bij jongeren. Interne training bij Spirit.
 • 1998: training gedragsmatig werken met jongeren volgens het competentiemodel. Interne training bij Spirit.

Supervisie en leertherapie

 • Mijn eerste supervisie heb ik gevolgd bij Robert van Hennik. Robert heb ik gekozen vanwege zijn grote kennis op het gebied van filosofie en (narratieve) therapie. Robert is daarnaast erg prettig in zijn omgang met supervisanten. 
 • Mijn leertherapie heb ik gedaan bij Jaap Zoetmulder. Jaap heeft een scherpe blik. Ik ben bij Jaap in leertherapie gegaan, omdat hij de dingen scherp ziet, prettig is in de omgang en met veel geduld, stap voor stap, steeds meer tot de kern kwam.