Opleidingen, trainingen, registraties en AGB code

Om relatietherapie, gezinstherapie en therapie bij echtscheiding geven, heb ik verschillende opleidingen en trainingen gevolgd. Daarnaast heb ik supervisie ondergaan en ben in leertherapie gegaan.

Opleidingen

 • 2014-2016, Opleiding tot systeemtherapeut bij de Viersprong. Deze volledige opleiding systeemtherapie, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie (NVRG), bestond uit verschillende onderdelen: een algemeen theoretisch gedeelte van 120 uren, aangevuld met 12 uren over onderzoek en de toepassing van onderzoek in de praktijk. Vervolgens volgen twee specialistische cursussen van 40 uur: 'Narratieve, oplossings- en krachtgerichte en dialogische perspectieven' en de specialisatie: 'Kind, jongere en gezin'. Hoofdopleider was Bruno Hillewaere
 • 2007: Master Klinische Psychologie, aan de Universiteit van Amsterdam. Onderdeel gespreksvaardigheidstraining relatie- en gezinstherapie bij prof. dr Alfred Lange. Diagnostiekaantekening behaald. 

Trainingen

 • 2018, Training 'Geweldloos verzet in gezinnen'. 'Geweldloos verzet in gezinnen' is een bewezen effectieve behandeling voor ouders/opvoeders van jongeren die gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen. Zie ook de website van Movisie: https://www.movisie.nl/interventie/geweldloos-verzet-gezinnen.
 • 2018, Training 'een Taal erbij'. 'een Taal erbij' is een methode die de innerlijk beleefde werkelijkheid visueel en daarmee meer bewust maakt. Door met poppetjes en ander materiaal te werken worden de relaties zichtbaar en toegankelijk als bron voor groei en ontwikkeling. Zie ook de website: https://www.systeemacademie.nl/een-taal-erbij/
 • 2017, Training 'JIM'. 'JIM' staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Het is een familielid, een vriend of een kennis van een jongere, iemand waarmee hij of zij een klik heeft en iemand die samen met de jongere wil werken aan zijn of haar problemen. Kijk eens op de site: JIM werkt
 • 2017, Training 'Shared Decision Making', 'Shared Decision Making' is het proces hoe hulpverlener en cliënt gezamenlijk tot beslissingen komen bij diagnostiek en behandeling. 
 • 2015, Training ‘Houd me Vast’. Het ‘Houd me vast'-programma is een preventief programma voor iedereen die zijn/haar relatie wil verbeteren. Tevens leent dit programma zich ook uitstekend als pretherapie voor cliënten op een wachtlijst en is het programma ook in te passen in realtietherapie. Gevolgd bij Berry Aarnoudse.
 • 2015, Basis training Emotionally Focused Therapy (EFT). Kennis maken met de beginselen van het EFT model en leren hoe partnerrelatieproblematiek in het licht van de hechtingstheorie te plaatsen. Middels het observeren van een live sessie, presentaties, bekijken van videobanden en het doen van rollenspelen, discussie en casusbespreking theorie eigen maken en leren hoe als therapeut EFT toe te passen. Gevolgd bij Berry Aarnoudse.
 • 2015, Training Kinderen uit de Knel, gevolgd bij Daniëlle Steggerink (LOCK) en Jeroen Wierstra (Lorentzhuis). Tijdens de opleiding werden handvaten geboden die het mogelijk maken zelf aan de slag te gaan met de groepsmethodiek: ‘Kinderen uit de knel’. Onderwerpen die aan de orde kwamen:
  • Oudergroep: Verwijzingen, voorbereiding en intake, welke vragenlijsten bij de intake, het opzetten en uitvoeren van een netwerkbijeenkomst, het uitvoeren van het programma van de oudergroep, het creëren van een veilige werksfeer, educatie in de groep, hoe kan dat ingezet worden en de veiligheid bevorderen, hoe blijven de kinderen centraal staan, herkennen en doorbreken van destructieve patronen, herkennen en kunnen werken met trauma reacties en het window of tolerance, oefeningen waarbij nieuwe oplossingen kunnen komen voor oude problemen, voorbereiden van de presentaties en het presenteren van de ouders, afsluiten, evaluatie en eventuele vervolgtrajecten
  • Kindergroep: Voorbereiding en intake, creëren van een veilige werksfeer, herkennen van- en kunnen werken met trauma reacties,creatieve hulpmiddelen en acties (film, graffiti, tekenen, muziek), delen van hoe het thuis gaat, voorbereiden van de presentaties en het presenteren, vergroten van de weerbaarheid van de kinderen, evalueren, afsluiten en eventuele vervolgtrajecten.
 • 2013: Training de-escalerend werken met jongeren. Tweedaagse training hoe jongeren de-escalerend te werken met jongeren, zodat de kans op agressie zo klein mogelijk wordt. Interne training bij Spirit
 • 2011: Training Life Space Crisis Intervention (LSCI): Hoe crisissituaties bij jongeren en gezinnen vertalen naar een plan voor hulp? Interne training bij Spirit
 • 2011: Training Basiscommunicatie: leren toepassen van de VAT principes in de communicatie met jongeren en ouders. Interne training bij Spirit.
 • 2011: Training hulpverlenen aan ouders en jongeren met een verstandelijke beperking. Interne training bij Spirit.
 • 2010: Signaleren van Kindermishandeling: verdiepingstraining. Interne training bij Spirit.
 • 2009: Signaleren van Kindermishandeling: basistraining. Interne training bij Spirit.
 • 2008: Spoedhulp: training ambulante hulpverlening volgens de methode Spoedhulp. Interne training bij Spirit.
 • 2004: Training leren omgaan met agressie bij jongeren. Interne training bij Spirit.
 • 1998: training gedragsmatig werken met jongeren volgens het competentiemodel. Interne training bij Spirit.

Projecten

In mijn werk als psycholoog, relatie- en gezionstherapeut heb ik methodes voor relatie- of gezinsbehandeling mee helpen ontwikkelen:

Supervisie en leertherapie

 • Mijn eerste supervisie heb ik gevolgd bij Robert van Hennik. Robert heb ik gekozen vanwege zijn grote kennis op het gebied van filosofie en (narratieve) therapie. Robert is daarnaast erg prettig in zijn omgang met supervisanten. 
 • Mijn leertherapie heb ik gedaan bij Jaap Zoetmulder. Jaap heeft een scherpe blik. Ik ben bij Jaap in leertherapie gegaan, omdat hij de dingen scherp ziet, prettig is in de omgang en met veel geduld, stap voor stap, steeds meer tot de kern kwam. 

Registraties

Als psycholoog, relatietherapeut en gezinstherapeut ben ik lid en geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen.

NVRG

 Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). 

NIP

Als psycholoog ben ik lid en aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ik mag het keurmerk psycholoog NIP voeren. Tevens heb ik een basisaantekening psychodiagnostiek. Mijn lidmaatschapsnummer is 19239.

EFT

Als relatietherapeut ben ik lid van EFT Nederland

Website

Je kunt me ook vinden op de website van www.allerelatietherapeuten.nl

nfg

NFG

Praktijk voor Relatietherapie en Gezinstherapie Amsterdam is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondsheidszorg (NFG). Het NFG registratie nummer is 8063.

rbcz

RBCZ

Via de NFG is de Praktijk voor Relatietherapie en Gezinstherapie Amsterdam ook aangesloten bij de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Het licentienummer is 810314R

AGB code

 • De AGB code voor Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie Amsterdam is 94061923.
 • De AGB Code voor Psychologisch Zorgverlener Erik van der Werve is 94100229.

Kamer van Koophandel

Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie Amsterdam staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60.220.449