Blog

Waarom een diagnose iemands zelfbeeld op losse schroeven kan zetten

Geplaatst door Erik van der Werve

Veel karaktereigenschappen zijn lastig te onderscheiden van symptomen volgens Roy Dings, die op dit onderwerp onlangs bij de Radboud universiteit promoveerde. Roy Dings zegt dat we meer moeten spreken van losse symptomen dan over diagnoses. Deze zijn te rigide.
Lees meer

Chronische pijn, een leermeester

Geplaatst door Erik van der Werve

Op de site 'Samenspraak' van de Interactie academie uit België, kwam ik het artikel 'Chronische pijn, een schitterende leermeester' tegen. Ik kan me grotendeels vinden in de titel. Alleen het woord 'schitterende' vind ik wat aanmatigend.
Lees meer

Beter worden doe je thuis, bij je familie

Geplaatst door Erik van der Werve

Beter worden doe je thuis, bij je familie. Bij de jeugdhulp en GGZ in Nederland wordt nog te vaak alleen gekeken naar het individuele kind of de individuele patiënt.
Lees meer

Waarom verbreekt iemand met Borderline soms zomaar het contact?

Geplaatst door Erik van der Werve

Waarom verbreekt iemand met Borderline soms zomaar het contact? Op Youtube kwam ik deze video tegen. Interessant, de maakster is ervaringsdeskundige.
Lees meer

De samenleving kan wel wat relatietherapie gebruiken

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe kan relatietherapie een visie bieden op de samenleving. Moeten we ons meer hechten aan anderen? Of biedt differentiatie een antwoord op deze vraag?
Lees meer

Verwarring door wisselende diagnoses

Geplaatst door Erik van der Werve

Op de website van Deviant, een tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, staat het verhaal van Angela. Door het stellen van wisselende diagnoses, werd ze door opeenvolgende behandelaren verschillend behandeld. Wat ze nodig had van haar behandelaren, liefdevolle begrenzing, kreeg ze helaas niet.
Lees meer

Vroege behandeling seksverslaving voorkomt veel problemen

Geplaatst door Erik van der Werve

Dit wordt betoogd door psycholoog Iris Elsenaar. #Metoo en zedendelicten trekken veel aandacht in de media. Regelmatig is seksverslaving een onderliggend probleem, geeft ze aan. Meer onderzoek naar preventie en behandelmogelijkheden is daarom op zijn plaats. Wat vind jij? Hoe kijk jij tegen seksverslaving aan?
Lees meer

Systeemgericht casemanagement bij jeugdbescherming is veelbelovend

Geplaatst door Erik van der Werve

De systeemgerichte casemanagementaanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Amsterdam lijkt goed te werken. Met deze aanpak wordt geprobeerd om kinderen en jongeren van wie de veiligheid in het geding is, beter te ondersteunen. Inge Busschers deed onderzoek naar deze aanpak bij gezinnen die worden begeleid vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Lees meer

Versterken samenwerking bij vechtscheiding

Geplaatst door Erik van der Werve

De rechtbank, de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming in Zeeland en West- en Midden-Brabant slaan de handen ineen om het proces van hulpverlening bij moeilijke echtscheidingen te verbeteren zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van het uit elkaar gaan van hun ouders.
Lees meer

Blinde vlek voor naasten van cliënten

Geplaatst door Erik van der Werve

Sinds kort werk ik voor de Opvoedpoli in de gemeente Hollands Kroon. Samen met andere collega's doen we casuïstiek bij 50 gezinnen in Hollands Kroon, die relatief veel hulp gebruiken. Tot nu toe valt op dat er bij veel uithuisplaatsingen vaak niet duidelijk is hoe het bijvoorbeeld met een broertje of zusje gaat.
Lees meer

Cliënten en hulpverleners zijn gewone mensen

Geplaatst door Erik van der Werve

Door een persoonlijke ervaring te delen, worden hulpverleners gewone mensen van vlees en bloed, met emoties en gevoelens, met menselijke gedachten en gedragingen. Een mooi voorbeeld hiervan vind je in een op deze blog van Psychosenet: Cliënten en hulpverleners zijn gewone mensen.
Lees meer

Laat die diagnose eens zitten!

Geplaatst door Erik van der Werve

In de Volkskrant kwam ik een aardig artikel tegen van Sanne Bloemink: Laat die diagnose eens zitten en wel kijken hoe een kind tot bloei komt. In het artikel betoogt Sanne Bloemink dat we met elkaar te individueel kijken naar cognitieve vermogens en prestaties bij kinderen en dat we te weinig letten op omgevingsfactoren.
Lees meer

Cursus voor ouders van kinderen 0-4 jaar

Geplaatst door Erik van der Werve

Op de website van Pinkcloud.nu kunnen ouders van kinderen van 0-4 jaar een oudercursus volgen. Tijdens de cursus leer je als ouders samenwerken tijdens de tropenjaren van de opvoeding van je kind(eren). Voor ouders uit sommige gemeenten (bijvoorbeeld Zaanstad) is de cursus gratis. De cursus is ontwikkeld door experts.
Lees meer

Worden we eerder ziek dan vroeger?

Geplaatst door Erik van der Werve

Worden we eerder ziek dan vroeger? We lijken minder weerbaar, omdat we het lijden die levensvragen met zich meebrengen niet meer gezamenlijk beleven in een kerk of vereniging. Hoe kunnen we dit oplossen? Moeten we bestaande verbanden versterken, bijvoorbeeld door levensvragen in familieverband te stellen, of zijn nieuwe verbanden nodig?
Lees meer

Overgang gezin: help mijn jongste zoon gaat het huis uit!

Geplaatst door Erik van der Werve

Wat is er aan de hand? Waar maakt moeder zich zo'n grote zorgen over als de jongste zoon vertrekt. Ze heeft veel vertrouwen in de studiekeuzes en het zelfinzicht van haar jongste zoon. Gaan de zorgen erover dat ze het lastig vindt om zich aan te passen aan een nieuwe situatie? Regelmatig krijg ik een aanmelding dat de opvoeding niet goed gaat. Als we de ui dan afpellen, blijkt er vaak een relatieprobleem tussen ouders te zijn. Wat denk jij dat er aan de hand kan zijn?
Lees meer

Relatieproblemen oplossen?

Geplaatst door Erik van der Werve

Relatieproblemen zijn aan de hand van een recept of een protocol niet op te lossen. Wat wel werkt is het bespreekbaar maken van wensen, verlangens en behoefte aan aandacht. Relatie- en/ of gezinstherapie kan dan uitkomst bieden. Daarin kan aandacht zijn voor minder bewuste patronen en de betekenis die de relatieproblemen hebben.
Lees meer

Vechtscheiding: geen weg terug?

Geplaatst door Erik van der Werve

Naar het model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg, drukken ouders in een vechtscheiding, op een onhandige manier, een onvervulde behoefte uit. Bij boosheid denken mensen dat een ander verantwoordelijk voor de onvervulde behoefte is. Door weer in contact te komen met deze behoefte, er (weer) verantwoordelijkheid voor te nemen en deze te communiceren naar elkaar, worden behoeften eerder vervuld. Als behoeften niet worden vervuld, geen ramp, dan kunnen er gevoelens van teleurstelling en verdriet zijn. Door zo weer te (leren) communiceren voorkom je dat je een ander schade aandoet. De kans dat je behoefte vervuld wordt, wordt ook groter.
Lees meer

Wanhoop in gezin: hoe een einde aan de wirwar van spanningen en problemen?

Geplaatst door Erik van der Werve

Wat helpt als er grote spanningen zijn in een relatie of een gezin? Kun je dan als hulpverlener beter een diagnose stellen of de situatie beoordelen? Of helt vragen stellen en het focussen op mogelijkheden?
Lees meer

Relatie: kijken naar gehechtheid

Geplaatst door Erik van der Werve

Naast het kijken naar zichtbare gedragingen, kan het helpen om te kijken naar de gehechtheid in een relatie tussen personen. Dit verhaal over de gehechtheid kan een nieuw licht werpen op de relatie en kan aanwijzingen bieden om verder te komen.
Lees meer

Wanhopige moeder: mijn dochter lijdt onder de boosheid van mijn man, hoe verder?

Geplaatst door Erik van der Werve

Als de problemen zich opstapelen in een gezin, en er dreigt een crisis, helpt het om de spanningen naar beneden te brengen. Dit kun je doen door bij jezelf te gaan registreren, wanneer je iets teveel is. Dat heeft verschillende voordelen, je schiet minder snel door in een reactie van vechten, vluchten of verlammen. En je leert je grenzen kennen en wat je anders kunt gaan doen.
Lees meer

Wat werkt in Therapie?

Geplaatst door Erik van der Werve

Wat werkt in therapie? Hoe kun je voorkomen dat een therapie slaagt? Voor cliënten en therapeuten zijn er voldoende mogelijkheden om te voorkomen dat een therapie slaagt. Onze manier van denken en ons systeem van hulpverlenen kunnen hier een faciliterende rol in vervullen. Een volgende stap is dit te erkennen, te bepalen in welke mate en er iets aan doen.
Lees meer

Moeder: mijn dochter van 15 bepaalt alles zelf en luistert niet, wat te doen?

Geplaatst door Erik van der Werve

Als onduidelijk blijft wat de betekenis van gedrag is en onduidelijk blijft in welke omgeving dit gedrag is ontstaan, is de kans groot dat ondanks veel hulp, een gezin terugvalt in oude patronen.
Lees meer

Therapie: Luisteren naar de pijn

Geplaatst door Erik van der Werve

Met alleen meedenken en verzinnen van oplossingen en technieken, ben je geen hulpverlener. Je moet ook sterk zijn in je hart. De pijn, de problemen en de zorgen kunnen verdragen en de krachten, oplossingen van anderen kunnen zien.
Lees meer

Oplossingsgerichte therapie: focus verleggen

Geplaatst door Erik van der Werve

Bij oplossingsgerichte therapie verleggen cliënten hun focus van probleem naar gewenste situatie en toekomst. Daarbij helpt het als de therapeut een positie van niet-weten inneemt. De Wondervraag, het vragen naar uitzonderingen en het stellen van schaalvragen helpen cliënten naar hen gewenste toekomst. Verder helpt het als een therapeut complimenten geeft over de veerkracht van cliënten en feedback geeft.
Lees meer

Dochter loopt weg

Geplaatst door Erik van der Werve

Dochter loopt weg. wat zou jij doen als ouder of als hulpverlener? Zou je haar laten gaan en wachten tot ze weer contact met je maakt? Hoe laat je weten dat je het er niet mee eens bent?
Lees meer

Beroepsvereniging: wat merkt een cliënt daarvan?

Geplaatst door Erik van der Werve

Lidmaatschap of registratie van een psycholoog of therapeut bij een beroepsvereniging, kan op verschillende manieren merkbaar zijn voor cliënten. Opvallend is dat er weinig naar gevraagd wordt. Dat kan verschillende redenen hebben. Dat kan mogelijk veranderen als cliënten de therapie en de daarmee het beroepsmatige handelen van de therapeut meer gaan evalueren.
Lees meer

Cliëntenlogin: hoe werkt dat eigenlijk?

Geplaatst door Erik van der Werve

Cliëntenlogin: hoe werkt dat eigenlijk? Een cliëntenlogin is een beveiligde website waar therapeut en client op een makkelijke manier berichten kunnen uitwisselen. Cliënten kunnen zo makkelijker vragen stellen aan de therapeut tussen de sessies door.
Lees meer

Gezinstherapie thuis beter dan op de praktijk?

Geplaatst door Erik van der Werve

Is gezinstherapie die thuis gegeven wordt, beter dan therapie op de praktijk? Wat is het verschil? Wat zijn de voordelen van gezinstherapie bij cliënten thuis? Wat zijn de nadelen? Hoe maak je daar samen met je cliënten een verstandige keuze in?
Lees meer

Conclusie en Discussie

Geplaatst door Erik van der Werve

Conclusie en discussie. Dit is de zesde en laatste blog uit de serie 'Welke relatietherapie past u? In deze blog geef ik mijn conclusie.
Lees meer

Combinatie tussen EFT en Collaboratieve therapie

Geplaatst door Erik van der Werve

Combinatie tussen EFT en Collaboratieve therapie. Dit is een vijfde blog uit de serie 'Welke relatietherapie past u?'. In deze serie blogartikelen onderzoek ik: Wat levert een vergelijking tussen de manier van werken en houding van een EFT relatietherapeut en die van een systeemtherapeut, die werkt vanuit een meer dialogische, oplossingsgerichte en narratieve benadering, op? In deze blog beschrijf ik of er een combinatie mogelijk is van technieken uit EFT en collaboratieve therapie.
Lees meer

Overeenkomsten en verschillen tussen EFT en collaboratieve therapie

Geplaatst door Erik van der Werve

Overeenkomsten en verschillen tussen EFT en collaboratieve therapie: dit is een vierde blog uit de serie 'Welke relatietherapie past u?'. In deze serie blogartikelen onderzoek ik: Wat levert een vergelijking op tussen de manier van werken en houding van een EFT relatietherapeut en die van een systeemtherapeut, die werkt vanuit een meer dialogische, oplossingsgerichte en narratieve benadering? In deze blog beschrijf ik de overeenkomsten en verschillen tussen EFT en collaboratieve therapie.
Lees meer

Collaboratieve therapie

Geplaatst door Erik van der Werve

'Collaboratieve therapie' is een derde blog uit de serie 'Welke relatietherapie past u?' In deze serie artikelen onderzoek ik wat een vergelijking tussen EFT en collaboratieve therapie oplevert. Ook onderzoek ik of er een combinatie tussen beiden mogelijk is. In deze blog beschrijf ik wat een cliënt kan verwachten bij een collaboratieve relatietherapeut.
Lees meer

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Geplaatst door Erik van der Werve

Dit is een 2e blog uit de serie 'Welke relatietherapie past u?'. Wat kunnen cliënten verwachten bij Emotionally Focused Therapy (EFT)? Welke fases zijn er in EFT? Welke verschuivingen doen zich voor in het veranderingsproces? Wat is de rol van de therapeut bij EFT? Welke interventies zijn er bij EFT?
Lees meer

Welke relatietherapie past u?

Geplaatst door Erik van der Werve

Welke relatietherapie past u? Het afgelopen jaar heb ik me verdiept in Emotionally Focused Therapy (EFT). Zelf ben ik geschoold als systeemtherapeut, met in mijn rugzak vooral technieken uit de dialogische, oplossingsgerichte en narratieve benaderingen. Welke vragen levert een vergelijking op? Dit is een eerste blog uit een serie van zes blogs.
Lees meer

De liefde in de relatie levend houden

Geplaatst door Erik van der Werve

De liefde in de relatie levend houden. Hoe kunnen partners (zichzelf en de ander) vragen blijven stellen en blijven reflecteren over hun relatie? Kunnen partners samen een nieuw verhaal voor de toekomst maken, over hoe hun relatie er over 5 of 10 jaar uitziet? Kunnen partners elkaar dagelijks het gevoel geven dat ze er voor de ander zijn in de relatie?
Lees meer

Verder na incest

Geplaatst door Erik van der Werve

Verder na incest. Hoe ga je verder als moeder, nadat je gemerkt hebt dat je oudste zoon incest heeft gepleegd met je dochter? Kies je voor een uithuisplaatsing? Is er een behandeling die het gezin verder kan helpen?
Lees meer

De band in de relatie versterken via aanraking en seksualiteit

Geplaatst door Erik van der Werve

De band in de relatie versterken via aanraking en seksualiteit. Welke aspecten van seksualiteit kunnen partners naar voren brengen? Hoe kunnen partners zich veilig bij elkaar gaan voelen en kunnen zij (weer) ontdekken welke aanrakingen zij prettig vinden?
Lees meer

Vergeven: verbondenheid verder ontwikkelen

Geplaatst door Erik van der Werve

Vergeven: verbondenheid verder ontwikkelen. Hoe leren partners hechtingskwetsuren vergeven? Hoe kunnen partners zich voorbereiden en stap voor stap hun partner gaan vergeven? Welke oefening helpt hen hierbij?
Lees meer

Houvast in de relatie: verbondenheid ontwikkelen

Geplaatst door Erik van der Werve

Houvast in de relatie: verbondenheid ontwikkelen. Hoe kunnen partners, nadat ze hun destructieve patroon stap voor stap hebben gede-escaleerd, hun behoefte bij de andere partner leren uiten? Hoe kunnen partners hiermee oefenen? Hoe kunnen ze actief luisteren naar de andere partner?
Lees meer

Hoe verandert het leven van therapeuten door ontmoetingen met cliënten?

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe verandert het leven van therapeuten door ontmoetingen met cliënten? Hoe zie je het contact tussen therapeut en cliënt? Zie je het als eenrichtingsverkeer? Is de cliënt alleen hulpvrager en is de therapeut alleen hulpverlener? leer je als therapeut ook van cliënten?
Lees meer

Op een crisis in een relatie terugkijken: verder de-escaleren van het patroon

Geplaatst door Erik van der Werve

Op een crisis in een relatie terugkijken: verder de-escaleren van het patroon. Hoe kunnen partners leren van eerdere incidenten uit hun relatie? Hoe leren ze stap voor stap wat ze anders hadden kunnen doen tijdens een eerder incident? Hoe kunnen partners een nieuwe emotionele ervaring opdoen?
Lees meer

Pijnplekken vinden: wat ligt er onder destructieve patronen in relaties?

Geplaatst door Erik van der Werve

Pijnplekken vinden: wat ligt er onder destructieve patronen in relaties? Wanneer wordt een pijnplek geraakt? Hoe kunnen partners pijnplekken vinden en nagaan hoe ze zijn ontstaan? Hoe kunnen partners pijnplekken met elkaar delen en hun band versterken?
Lees meer

Hoe kunnen partners leren omgaan met destructieve patronen in hun relatie?

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe kunnen partners leren omgaan met destructieve patronen in hun relatie? Hoe kunnen partners stap voor stap het destructieve patroon in hun relatie leren ontdekken en herkennen? Hoe kunnen partners een eerste stap zetten om de vicieuze cirkel te onderbreken?
Lees meer

Suïcidepreventie-app te downloaden via Playstore of App-store

Geplaatst door Erik van der Werve

Via de Playstore en App-store is een handige suïcidepreventie-app van GGZ-Oost-Brabant te downloaden. De app is een handig hulpmiddel voor hulpverleners bij het bespreekbaar maken van suïcidaliteit. In de app is onder andere informatie te vinden over diagnostiek, vaardigheden en een vragenlijst.
Lees meer

Welke 3 destructieve patronen zijn er in relaties?

Geplaatst door Erik van der Werve

Welke 3 destructieve patronen zijn er in relaties? Hoe kun je destructieve patronen in relaties ontdekken? Wat is een eerste stap om uit een destructief patroon te komen?
Lees meer

Hoe helpt registreren in een relatie?

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe helpt registreren in een relatie? Hoe kunnen partners in een andere positie komen ten opzichte van hun gedachten en gevoelens en wat er gebeurt in hun omgeving? Hoe leren partners hun persoonlijke grenzen beter kennen en verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag?
Lees meer

Eerste hulp bij hechting

Geplaatst door Erik van der Werve

Via facebook kwam ik een interessante blog tegen op de site van de Correspondent: 'Eerste hulp bij hechting'. De schrijfster Marilse Eerkens betoogt dat gewoon praten met ouders helpt. Zij houdt een betoog voor oprechte interesse in plaats van formele professionaliteit.
Lees meer

Hoe helpt reflecteren in een relatie?

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe helpt reflecteren in een relatie? Hoe verruimen partners hun blikveld, zodat ze niet vast blijven houden aan het eigen gelijk? Hoe kunnen ze een andere positie innemen naar zichzelf en hun partner?
Lees meer

Time out nemen in een relatie: hoe helpt dat?

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe helpt time out nemen in een relatie? Hoe helpt een time out nemen bij het verminderen van de spanningen? Hoe zorgt een time out ervoor dat het destructieve communicatiepatroon doorbroken wordt?
Lees meer

Hoe kunnen spanningen in een relatie verminderen?

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe kunnen spanningen in een relatie verminderen, op zo'n manier dat partners zich niet verder meer van elkaar zullen verwijderen? Of zelfs zo dat partners dichter naar elkaar toe groeien?
Lees meer

Hoe kunnen spanningen in een relatie zo hoog oplopen?

Geplaatst door Erik van der Werve

Hoe kunnen spanningen in een relatie zo hoog oplopen? Wanneer worden spanningen teveel? Een blog door Erik van der Werve.
Lees meer

Relatietherapie bij ziekte: vaker nodig dan je denkt

Geplaatst door Erik van der Werve

Relatietherapie bij ziekte: vaker nodig dan je denkt. Een blog van Erik van der Werve, waarin hij betoogt dat relatietherapie in het basispakket zou moeten zitten.
Lees meer

Partner met woedeuitbarstingen

Geplaatst door Erik van der Werve

Partner met woede-uitbarstingen: onlangs las ik een bericht van een moeder die een partner met woede-uitbarstingen heeft. Ik geef aan wat ik doe als relatie- en gezinstherapeut. Ik vroeg me ook af wat ik zou doen als ik praktijkondersteuner GGZ zou zijn. Hoe zou ik hen helpen?
Lees meer

Het recht van de cliënt op bescherming van zijn privacy

Geplaatst door Erik van der Werve

Bij Praktijk voor Relatietherapie en Gezinstherapie Amsterdam is de therapeut gebonden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarin wordt het recht op privacy voor cliënten gewaarborgd. De therapeut dient de privacy van de cliënt te beschermen en te bewaren.
Lees meer