Werkwijze

De therapie begint met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, liefst met alle betrokkenen. Zo kunnen we met elkaar bepalen of er een klik is en we kunnen gaan samenwerken aan de veranderingen die jullie wensen. Ook kan ik met jullie een eerste schets van jullie problemen formuleren. Om je aan te melden voor een kennismakingsgesprek, klik je hier

Aanmelding

Als er een klik is en we hebben besloten verder te gaan, stuur ik jullie via mijn cliëntenlogin een behandelovereenkomst. 

Veerkracht

Na de kennismaking en aanmelding leg ik meestal tijdens de eerste sessies uit wat spanningen en stress doen met de hersenen, wat overlevingstanden zijn van het autonome zenuwstelsel, wat destructieve patronen in relaties en gezinnen zijn en hoe jullie eruit kunnen komen met elkaar. Ook werk ik met jullie aan het vergroten van jullie veerkracht, zodat je makkelijker kunt omgaan met zorgen of problemen, spanningen en destructieve patronen. Tijdens deze eerste sessies krijgen we steeds duidelijker een beeld welke zorgen of problemen jullie ervaren en hoe lang ze al bestaan. Voor een grote groep cliënten is het vergroten van de veerkracht voldoende om de zorgen en problemen op te kunnen lossen. Aan het einde van deze fase evalueer ik met jullie de therapie. We bepalen dan met elkaar of  er voldoende resultaat behaald is, of dat er nog een verdieping nodig is. 

Verdieping

Als er een verdieping van de therapie nodig is, formuleren we achtereenvolgens de zorgen of problemen die jullie ervaren, de wens tot verandering (waar jullie naartoe willen groeien), waarom het gaat zoals het gaat (wat is de betekenis van de zorgen of problemen in jullie relatie of gezin). Zodra we dit met elkaar geformuleerd hebben, onstaat er uitzicht en kunnen we een plan maken hoe jullie anders kunnen gaan doen om te bereiken hoe jullie willen leven met elkaar. 

Samenwerken

Zoals al eerder genoemd werk ik bij Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie Amsterdam cliënt- en klachtgericht: we bepalen samen welke behandelwijze het beste past bij jullie klachten en bij jullie relatie en/of gezin. Door mijn brede opleiding en ervaring kunnen we op verschillende manieren werken aan jullie doelen. We kunnen werken aan verandering van gedrag, dingen anders doen. Ook is het mogelijk te ontdekken welke gevoelens en behoeften er onder het gedrag liggen, zodat deze weer onderdeel worden van jullie manier van samen leven.

Evalueren

Het liefst werk ik samen met alle betrokkenen. Hoe de therapie er ook uit komt te zien; het is heel belangrijk dat het ‘klikt’ in de samenwerking tussen cliënten en therapeut. Daarom evalueer ik met jullie steeds onze samenwerking, met als doel te ontdekken hoe je in je relatie of gezin leert van de dingen die er gebeuren in samenwerking met elkaar. Aan de hand van audio-opnames van evaluaties van onze samenwerking, kan ik mijn  inbreng als therapeut evalueren en bespreken met intervisiegenoten of een supervisor. De resultaten van deze evaluatie breng ik weer terug in de therapie.

Doorverwijzen

Als blijkt dat je met jullie problemen bij mij niet op de goede plek bent, omdat je bijvoorbeeld specialistischere of intensievere hulp nodig hebt, zal ik dat met jou (en je verwijzer) overleggen over een eventuele doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Tarieven

Onder Informatie/Tarieven kun je lezen wat de tarieven zijn en of de gesprekken voor vergoeding in aanmerking komen.