Tarieven en vergoedingen

Relatietherapie, gezinstherapie en therapie bij echtscheiding zijn relatief goedkope vormen van therapie. Bij individuele therapieën (bij andere praktijken) betaalt een cliënt vaak €95,- voor een gesprek van 45 minuten. Omgerekend naar anderhalf uur is dat €190,- per persoon. Relatietherapie, gezinstherapie en therapie bij echtscheiding kosten per persoon maximaal €73,50 voor dezelfde tijd. Mogelijk kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding voor de therapie. Kijk hiervoor onderaan deze pagina. Je kunt dan goedkoper uit zijn als je het vergelijkt met individuele therapie vergoed door de basisverzekering met een eigen risico van €385,- per persoon. 

 

De tarieven bij Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie Amsterdam zijn (alle prijzen zijn inclusief BTW):

Per sessie

 • Een sessie individuele therapie duurt een uur en kost €97,-. 
 • Een sessie voor relatietherapie duurt anderhalf uur en kost €147,- (per persoon €73,50)
 • Een sessie voor gezinstherapie duurt anderhalf uur en kost €147,- (per persoon maximaal 73,50, afhankelijk van het aantal personen bij het gesprek)
 • Een sessie therapie bij echtscheiding duurt anderhalf uur en kost €147,- (per persoon maximaal 73,50, afhankelijk van het aantal personen bij het gesprek)
 • Voor de avond of het weekend geldt een toeslag van €15,- per sessie. 

Afspraak afzeggen

Wordt een afspraak níet of korter dan een dag van tevoren afgezegd, dan brengen we de ingeplande tijd gedeeltelijk in rekening.
De kosten hiervan bedragen €40,00 en zijn geheel voor eigen rekening.

De tarieven zijn inclusief tijd voor...

 • Het scoren en interpreteren van vragenlijsten
 • Rapporteren, schrijven van een kort verslag
 • Schrijven van berichten en feedback geven via Clientlogin (E-health)
 • Telefonisch consult (max 15 minuten)

De tarieven zijn exclusief tijd voor...

 • Schrijven van een uitgebreid verslag of rapport (vraag van tevoren offerte)
 • Bijeenkomsten met andere betrokkenen (bijvoorbeeld vrienden en familie)
 • Bijeenkomsten met andere hulpverleners

Facturering

Facturen worden na een sessie verstuurd. De betalingstermijn is 30 dagen. Mocht je onverhoopt dan nog niet Betaald hebben, stuur ik een herinnering. Je hebt dan 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen. Mocht je dan niet betaald hebben, dan neem ik contact met je op. Meestal kunnen we dan een betalingsregeling treffen. Mocht dit helaas niet lukken, dan kan ik de factuur overdragen naar een incassobureu (Payt). 

Vergoedingsbeleid Zorgverzekeraar

Relatietherapie valt buiten het vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars (bron NFG). Gezinstherapie en Therapie bij echtscheiding kunnen (voor een gedeelte) vergoed worden via de aanvullende verzekering door mijn registratie bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Overzicht

Er zijn verschillen per aanvullende verzekering en per zorgverzekeraar. 

De NFG biedt een overzicht van zorgverzekeraars die vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Klik hier voor de volledige lijst.  Aan de gegevens van de NFG kun je geen rechten ontlenen. Mijn advies is om altijd je polis te raadplegen en het na te vragen bij je zorgverzekeraar. 

PGB

Ook kun je informeren bij de gemeente naar een vergoeding vanuit persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties. 

Teruggave bij Belastingaangifte

Ziektekosten die niet vergoed worden, kun je boven het drempelbedrag aftrekken van je inkomen voor de belastingen. Het drempelbedrag wordt bepaald door de hoogte van je inkomen. Kijk hiervoor bij de belastingdienst: Drempelbedrag berekenen