Versterken samenwerking bij vechtscheiding

23-02-2019 - Erik van der Werve

Versterken samenwerking bij vechtscheiding

De rechtbank, de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming in Zeeland en West- en Midden-Brabant slaan de handen ineen om het proces van hulpverlening bij moeilijke echtscheidingen te verbeteren zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook rechtbanken in andere regio's zijjn bezig om hulpverlening bij vechtscheidingen te versnellen. Het artikel staat op Rechtspraak.nl: Gemeenten, kinderbescherming en rechtbank versterken samenwerking bij vechtscheidingen. Wat vind jij? Is dit een goede zaak?