Cliënten en hulpverleners zijn gewone mensen

22-02-2019 - Erik van der Werve

Cliënten en hulpverleners zijn gewone mensen

Door een persoonlijke ervaring te delen, worden hulpverleners gewone mensen van vlees en bloed, met emoties en gevoelens, met menselijke gedachten en gedragingen. Een mooi voorbeeld hiervan vind je in een op deze blog van Psychosenet: Cliënten en hulpverleners zijn gewone mensen. Ook lees je hier hoe het delen van menselijke ervaringen, cliënten verder kan helpen. Belangrijk daarbij is de innerlijke dialoog van een hulpverlener. Hoe kan je ervaring als mens, de andere mens aan de andere kant van de tafel, verder helpen? Hoe is je verhaal dienend aan het verhaal van je cliënt?