Het recht van de cliënt op bescherming van zijn privacy

02-04-2016 - Erik van der Werve

Het recht van de cliënt op bescherming van zijn privacy

Bij Praktijk voor Relatietherapie en Gezinstherapie Amsterdam is de therapeut gebonden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarin wordt het recht op privacy voor cliënten gewaarborgd. De therapeut dient de privacy van de cliënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Het dossier is alleen ter inzage aan de therapeut en aan degenen die betrokken zijn bij de behandeling. De therapeut mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of als de wet de therapeut daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden. Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de cliënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht op privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet. Het overlijden van een cliënt betekent niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de therapeut zeker weet dat de cliënt daar zeker geen bezwaar tegen gehad zou hebben.