Welke relatietherapie past u?

09-06-2016 - Erik van der Werve

Welke relatietherapie past u? 

Het afgelopen jaar heb ik me verder verdiept in Emotionally Focused Therapy (EFT). Tijdens de zomervakantie van 2015 heb ik het boek ‘Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ van Sue Johnson (2008), gelezen. Ik merkte dat het boek me raakte. Het lezen van dit boek, bevestigde voor mij dat hechting een belangrijk thema is in mijn leven. Ik ben gaan nadenken over hechting aan mijn ouders, mijn broer en zussen,  aan vrienden en  studiegenoten. Ik merk vaak dat ik een band vermijd, niet aanga.

Training

In september 2015 heb ik de basistraining van EFT, de zogenaamde ‘externship’, gevolgd. In die maand ben ik ook begonnen met mijn leertherapie: een relatietherapie bij een EFT therapeut. Daarna heb ik in november 2015 het handboek voor EFT gelezen: ‘Veilig verbinden, Emotionally Focused Therapy in de praktijk’ (Johnson, 2012). Tevens heb ik in november 2015 een workshop gevolgd, waarin ik de ‘Houd me vast’ preventietraining heb geleerd.

Therapeut bij EFT

Hoewel Sue Johnson (2012) aangeeft dat een EFT relatietherapeut een meewerkende partner is, een procesconsulent, die een ‘not knowing’ positie inneemt, vind ik het lastig EFT relatietherapeuten onder de noemer van postmodern geschoolde therapeuten te scharen. De reden hiervoor is dat therapeuten binnen EFT een duidelijk stappenplan voor de therapie en duidelijke beschrijving van de therapeutische werkrelatie voorgeschreven krijgen.

Mening

Ik vind dat EFT een tussenpositie inneemt met aan de ene kant de moderne systeemtherapie, waar de therapeut* de werkelijkheid kent, een objectief observator is en door advies en interventies, de partners in een relatie op het juiste spoor zet en aan de andere kant de postmoderne relatietherapie, waar de therapeut zegt dat de relatie tussen 2 partners niet gekend kan worden, hij kent enkel het systeem (triade) waar hij zelf aan deelneemt. Partners worden hier uitgenodigd te reflecteren over hun relatie, met werkvormen die de fantasie prikkelen en leiden tot een nieuw verhaal over de relatie.

Opleiding

Zelf ben ik bij de Viersprong geschoold als een collaboratieve systeemtherapeut, met in mijn rugzak vooral technieken uit de dialogische, oplossingsgerichte en narratieve benaderingen. Tijdens mijn opleiding is geoefend met een ‘niet-weten’ houding en kregen we mee, om te reflecteren over onze houding, inzetten van werkvormen en het vormen van een werkrelatie.

Muziek

Hoewel veel overeenkomsten met EFT, heb ik ook ervaren dat de muziek bij  EFT anders gespeeld wordt dan bij een therapie vanuit een meer collaboratieve, dialogische, oplossingsgerichte en narratieve benadering. Bij EFT heb ik het gevoel dat er klassieke muziek wordt gespeeld, terwijl bij een therapie vanuit een meer collaboratieve, dialogische, oplossingsgerichte en narratieve benadering, ik het idee heb dat ik als therapeut een jazz muzikant ben. Met ruimte en mogelijkheden, die passen bij de mogelijkheden van de cliënt en de therapeut. 

Vraagstelling

Bij mij leidt het vergelijken van EFT en mijn opleiding tot collaboratief systeemtherapeut tot de volgende vragen:

  1. Wat levert een vergelijking tussen de manier van werken en houding van een EFT relatietherapeut en die van een collaboratief werkende therapeut op?
  2. Is er een combinatie mogelijk tussen beide manieren van denken en werken? Is het mogelijk een voorbeeld te beschrijven, waar de voordelen van EFT en collaboratief werken naar voren komen en de nadelen van beide manieren worden beperkt?

Met andere woorden is het mogelijk jazz en klassieke muziek te combineren in één muziekstuk en klinkt dat nog mooi ook voor cliënten?

Onderzoek

In de eerst volgende blog zal ik beschrijven volgens welke stappen een EFT relatietherapie verloopt en wat cliënten aan houding kunnen verwachten bij een EFT therapeut. De blog erna zal ik stil staan bij de houding en de manier van werken bij een collaboratief werkende therapeut in relatietherapie. Wat kunnen cliënten hier verwachten? In het vierde blog van deze serie zal ik de houding en manier van werken bij EFT en collaboratieve therapie met elkaar vergelijken. Ik zal beschrijven welke overeenkomsten en verschillen er zijn. Hierna kan ik de eerste vraag beantwoorden. In het vijfde blog zal ik beschrijven welke voor- en nadelen er zijn aan het werken met EFT of collaboratieve therapie. Aan de hand van voor- en nadelen ga ik onderzoeken of er een combinatie mogelijk is. Deze serie van blogs zal ik besluiten met een conclusie en discussie.

 

* In deze serie blogartikelen spreek ik steeds over de therapeut in de hij-vorm. Het kan natuurlijk ook een 'zij' zijn. Ik heb dit gedaan vanwege de eenvoud van lezen. 

Bronnen:

  • Johnson, S. (2012). Veilig verbinden, Emotionally Focused Therapy in de praktijk. Vertaling door Bolk en de Tempe. Utrecht: EFT Nederland.
  • Johnson (2008). Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Vertaling door van Alkemade. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.