Gezinstherapie thuis beter dan op de praktijk?

30-06-2016 - Erik van der Werve

Gezinstherapie thuis beter dan op de praktijk?

Sinds een tijdje zit ik in twee supervisiegroepjes. Als ik daar vertel dat ik bij de mensen thuis therapie geef, moet ik altijd uitleggen waarom. Er wordt min of meer van uit gegaan dat je therapie geeft op een praktijk. Waarom is dat zo? En is therapie op de praktijk beter dan therapie bij de mensen thuis?

Geschiedenis psychotherapie

De psychotherapie is ontwikkeld door artsen, uit het medische denken in ziek en gezond. Bij een arts hoort een praktijk, een huis of een ruimte met een wachtkamer en een spreekkamer. Vaak is er ook een balie of een receptie. Toen ingewikkelde gezinnen niet aankwamen bij de praktijk, zijn therapeuten naar de patiënten gegaan. Zo is therapie aan huis ontstaan. Therapie in een praktijk of aan huis zijn ontstaan vanuit praktische redenen. Vraag is nu, maakt het uit of je therapie thuis geeft, of dat je dat in een praktijk doet?

Verschil in ruimte en rol

Laten we even een stap terug zetten en laat me je deze vraag voorleggen: gedraag jij je anders thuis dan op een kantoor, of op een school? Ik denk dat de meesten van ons zich anders gedragen. Thuis ben je meer op je gemak, meer ontspannen. Op een kantoor of praktijk is de sfeer formeler, je gaat je makkelijker sociaal wenselijk gedragen.

Een ander verschil is dat bij therapie thuis de therapeut naar de mensen toegaat. Als therapeut ben je dan te gast bij een gezin. Bij therapie in een praktijk is dat omgedraaid, het gezin is dan te gast bij een therapeut.

Wat is beter?

Als gast neem je vaak een meer bescheiden rol in. Je sluit aan bij het gezin. Gezinsleden bepalen de sfeer. Thuis zijn mensen relatief meer op hun gemak. Je leert ze eerder kennen. Gezinsleden hebben meer controle in de situatie thuis. Ze zullen zich relatief veiliger voelen. Ook kun je thuis makkelijker patronen observeren. Gezinsleden zullen minder geneigd zijn zich sociaal wenselijk voor te doen.

Daarnaast zie je als therapeut veel dingen die vaak niet worden uitgevraagd met een intake op een praktijk. Je ziet meteen of het een verzorgd huishouden is. Je ziet meteen waar geld aan wordt besteed en wat belangrijk wordt gevonden thuis. Het huis vertelt zelf ook een verhaal over het gezin, door zijn aankleding, inrichting en verzorging. Ook door de meubels en de foto's.

Als je kijkt naar aansluiten bij het gezin, het gezin leren kennen en met hen gaan samenwerken, lijkt therapie aan huis in het voordeel.

Verschil maken

Als therapeut sluit je niet alleen aan bij gezinnen en hun gezinsleden. Je wilt met de therapie en je rol als therapeut ook een verschil gaan maken. In welke omgeving zou dat het beste lukken? Bij een praktijk heeft een therapeut meer dingen onder controle. De therapeut bepaalt meer de sfeer. Gezinsleden zijn dan de gast, en zullen relatief makkelijker ingaan op de uitnodigingen van de therapeut om te gaan vertellen of het anders te gaan doen.

Bovendien krijgen gezinsleden door de inrichting van de praktijk, een beter beeld van de therapeut. Net als in de vorige paragraaf, vertelt ook de therapieruimte een verhaal over de therapeut. Gezinsleden lijken een therapeut eerder te leren kennen als ze naar hem toegaan, naar zijn praktijk, naar zijn therapie.

Als verschil maken als focus neemt, lijkt therapie in een praktijk in het voordeel. Gezinsleden lijken door bezoek aan een praktijk, een beter beeld te krijgen van de therapeut.

Wat nu te kiezen?

Aansluiten, gaan samenwerken met het gezin zijn vooral belangrijk bij het starten van een therapie. Verschil maken, als de samenwerking goed is, en gezinsleden en therapeut elkaar kennen, wordt belangrijker naar mate de therapie vordert. In het ideale geval zou je zeggen dat je met gezinstherapie begint thuis, bij het gezin. Als er een goede samenwerking is ontstaan en patronen duidelijk zijn en het belangrijk wordt om verschil te gaan maken, ga dan de therapie in de praktijk geven.

Praktijk

In het dagelijkse leven kom ik geen therapeuten tegen, die starten bij het gezin thuis, en die na een goed start, de therapie voortzetten in praktijk. De meeste therapeuten hebben een praktijkruimte. Enkelen werken bij de gezinnen thuis. Is dat erg? Volgens mij niet, zolang een therapeut maar beseft wat de voor- en nadelen zijn van therapie thuis of in een praktijk. Als je therapie thuis biedt, zal je als therapeut harder moeten werken om goed het verschil te kunnen maken. Bij therapie in een praktijk zul je veel aandacht moeten geven aan kennis maken en een goede samenwerking opbouwen.

Conclusie

Als een therapeut goed de voor- en nadelen beseft van therapie thuis, of therapie aan een praktijk, weet de therapeut goed tijdens welk gedeelte hij hard moet werken en aan welk gedeelte van de therapie hij extra aandacht moet geven.