Beroepsvereniging: wat merkt een cliënt daarvan?

24-03-2018 - Erik van der Werve

Beroepsvereniging: wat merkt een cliënt daarvan?

NVRGAls je op de websites van verschillende praktijken gaat kijken, zul je merken dat psychologen, psychotherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, lid zijn van verschillende beroepsverenigingen. Zelf ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) Via de NFG ben ik ook geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). In 2016 word ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en ik twijfel nog of ik lid ga worden van EFT Nederland. Wat is het voordeel van al die beroepsverenigingen?

Niet goedkoop

Lidmaatschappen bij beroepsverenigingen zijn niet goedkoop. Bij de lidmaatschappen die ik hierboven noem, is de goedkoopste € 150,- per jaar , de duurste kost voor dezelfde periode  € 406, -. Op het eerste gezicht lijkt het niet zo veel uit te maken voor cliënten, of de therapeut lid is van een beroepsvereniging of niet. Cliënten vragen mij bijvoorbeeld niet bij welke beroepsvereniging ik lid ben. Klopt het dat cliënten er weinig van merken als een therapeut lid is van een beroepsvereniging? Maakt het lidmaatschap van een beroepsvereniging niets uit voor cliënten?

Beroepscode

Beroepsverenigingen hanteren meestal een beroepscode. Daarin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van de therapeut worden gesteld. Ik neem hier als voorbeeld de beroepscode van het NIP: de basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. Dit kan getoetst worden in een klachtenprocedure die door een cliënt wordt gestart.

Tuchtrecht

Op het naleven van een beroepscode wordt vaak toegezien door een tuchtcollege. Wie zich benadeeld voelt door het beroepsmatig handelen van een therapeut, kan een klacht indienen bij een tuchtcollege. Een tuchtcollege kan in geval van  een gegrond verklaren van de klacht een maatregel opleggen.

Vergoeding

Door het lidmaatschap of registratie bij sommige beroepsverenigingen, kan een client de therapie geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Ik ben lid van de NFG, verschillende ziektekostenverzekeraars vergoeden een gedeelte van de therapie. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen. Raadpleeg overigens ook uw polis en neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Registratie of lidmaatschap behouden

Om een registratie of lidmaatschap te behouden, wordt van een therapeut gevraagd om intervisie en supervisie te volgen. Ook dient hij* een aantal dagen opleiding per jaar te volgen. Om zijn lidmaatschap of registratie te behouden moet een therapeut bijblijven en zich blijven ontwikkelen.

Wat merkt een cliënt?

Als een therapeut lid is van een beroepsvereniging, onderschrijft hij de beroepscode van die vereniging. Daarmee wordt een therapeut makkelijker aanspreekbaar voor een cliënt op zijn beroepsmatige handelen.

In geval van een klacht, kan een cliënt naar een tuchtcollege stappen en de klacht laten toetsen. In geval van een gegrond verklaring kan aan een therapeut een passende maatregel worden opgelegd.

Een lidmaatschap of registratie kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de behandeling voor een cliënt. Om het lidmaatschap te blijven behouden, moet een therapeut bijblijven en zich blijven ontwikkelen. Ook dat zullen cliënten merken.

Ham-vraag

Rest mij om hier de hamvraag te stellen: als cliënten er zoveel van kunnen merken, als een therapeut lid is van een beroepsvereniging, waarom vragen ze er dan zo weinig naar?

Ham-antwoord

Ik denk dat cliënten er weinig naar vragen omdat:

  • psycholoog en therapeut vrije beroepen zijn. Cliënten beseffen vaak niet dat er juridisch niets geregeld is, behalve bij beroepen die onder het BIG register vallen (bijvoorbeeld psychotherapeut).
  • psycholoog en therapeut beroepen zijn met een bepaalde status. Cliënten verwachten dat psychologen en therapeuten ethisch juist handelen.
  • psycholoog en therapeut zich kunnen opstellen als een expert. Cliënten voegen zich dan in een ondergeschikte rol en zullen niet makkelijk lastige vragen stellen.
  • de therapie van psycholoog en therapeut weinig worden geëvalueerd door cliënten. Dat kan aan de ene kant liggen aan de psycholoog en therapeut, omdat ze graag expert willen blijven. Het kan ook liggen aan de cliënten die liever een therapie willen ondergaan, in plaats van eraan deel te nemen.
  • mogelijk weet jij een ander antwoord.

Conclusie

Lidmaatschap of registratie van een psycholoog of therapeut bij een beroepsvereniging, kan op verschillende manieren merkbaar zijn voor cliënten. Opvallend is dat er weinig naar gevraagd wordt. Dat kan verschillende redenen hebben. Dat kan mogelijk veranderen als cliënten de therapie en de daarmee het beroepsmatige handelen van de therapeut meer gaan evalueren.

*Ik spreek bij de therapeut over zijn cliënten en gebruik het woord hij. Dit heb ik gedaan vanwege de eenvoud van lezen.  De therapeut kan net zo goed een vrouw zijn en het kunnen natuurlijk net zo goed haar cliënten zijn.

Ik vind het leuk te merken als je deze blog interessant vind, of als je een reactie achterlaat.