De liefde in de relatie levend houden

06-06-2016 - Erik van der Werve

De liefde in de relatie levend houden

Eerder heb ik beschreven hoe partners houvast in hun relatie kunnen creëren, door een 'hou me vast' gesprek (betiteling door Johnson, 2008). Daarna heb ik aangegeven hoe partners door middel van vergeven van hechtingskwetsuren en door aanraking en seksualiteit, de band in hun relatie kunnen versterken. Wat als partners deze stappen hebben gezet? Kunnen ze dan verder op hun lauweren rusten? Hoeven ze verder niets te doen om de liefde in hun relatie levend te houden? Als partners moeten werken aan de relatie, hoe doen ze dat dan?

Voordat ik antwoord op de vragen ga geven, ga ik eerst terug naar een aantal clichés, die een inleiding op de antwoorden vormen.

Liefde is een werkwoord....

Eén van de clichés die ik vaak in mijn werk tegenkom, is de spreuk dat liefde een werkwoord is. Spreuken worden een cliché, omdat wij er als mensen waarde aan hechten en vinden dat het (van) waar(de) is. Het lastige met een clichés is dat ze zo algemeen gesteld wordt, dat het lastig wordt om ze toe te passen. Hoe werk je dan om de liefde in je relatie levend te houden?

Liefde is leren...

Wat ik hierboven beschrijf, geldt ook bij de spreuk 'Liefde is leren'. Ik denk dat vele partners in een relatie, zullen beamen dat de spreuk van waarde is en overeenkomt met ervaringen. Het is zo algemeen, dat het lastig is toe passen in je relatie. Hoe leer je van de liefde?

Antwoorden

Hier past (mij) een bepaalde bescheidenheid vind ik. De antwoorden die ik gevonden heb, bij de vragen die ik heb (gehad) in mijn relatie, kunnen heel andere zijn, als degene die partners zoeken. Ik denk dat hier de vraag stellen, belangrijker is dan het antwoord vinden. Een vraag kan dan een richtsnoer vormen en zal steeds weer nieuwe antwoorden geven.

Vragen

De volgende vragen kunnen je helpen als je partners begeleid

  1. Hoe werken jullie om de liefde in je relatie levend te houden?
  2. Hoe leren jullie om de liefde in je relatie levend te houden?

Verder is interessant als je een cliché over de liefde tegenkomt, te gaan verwoorden als een vraag in een relatie, waarover partners dan kunnen gaan reflecteren. Bijvoorbeeld het cliché: Liefde is delen. Deze kun je dan vertalen in de vraag:

  • Hoe delen jullie, om de liefde in jullie relatie levend te houden?

Op deze manier creëren je samen met partners vragen die verder helpen om het proces op gang te brengen en te houden.

Verder zijn heb ik vragen en oefeningen ontleend aan Sue Johnson (2008). Het helpt, denk ik, als je er met partners een vraag uitpakt, die nu relevant is.

Oefeningen

Bij de oefeningen helpt het als partners de vragen kunnen beantwoorden in een TOB gesprek. TOB staat voor:

T=Toegankelijkheid (kan ik je bereiken?)

O=Ontvankelijkheid (kan ik erop vertrouwen dat jij je emotioneel voor me openstelt?)

B=Betrokkenheid (weet ik dat je me in mijn waarde laat en dichtbij me blijft?)

In een TOB gesprek proberen partners toegankelijk, ontvankelijk en betrokken voor de andere partner te zijn, zonder de eigen gevoelens en behoeften opzij te zetten.

Gevarenzone

Zijn er op dit moment opkomende gevarenzones in de relatie, nawerkingen van pijnplekken of angsten die nu weer de kop opsteken? Kunnen partners nog herinneren wanneer dat voor het laatst het geval was? (Hun lichaam geeft dan een signaal: 'Dit voelt niet goed aan').

Positieve momenten

Kun partners kleine positieve momenten in hun relatie aangeven? Het kunnen heel kleine dingen zijn, ze raken hun hart.

Sleutelmomenten

Kunnen partners sleutelmomenten in hun relatie aangeven, waarop die naar een ander niveau werden getild, of waarin ze durfden opener en ontvankelijker te worden? Wat deden ze? Wat deed de andere partner?

Rituelen

Hebben partners nu rituelen om samenzijn, afscheid en hereniging te markeren? Zeggen ze elkaar bewust gedag en tot ziens? Probeer samen met partners een lijst van die rituelen op te stellen. Kunnen ze een nieuw dagelijks ritueel bedenken dat hun band verstevigt?

Probleemoplossend gesprek

Denk eens aan een probleemoplossend gesprek dat altijd weer leidt tot frustratie bij partners. Probeer met partners de hechtingsbehoeften en - angsten op te schrijven, die onder de oppervlakte van zo'n gesprek meespelen. Hoe zouden partners die aan elkaar kunnen vertellen?

Nieuw verhaal

Vraag aan partners samen aan een nieuw verhaal over hun veerkrachtige relatie te beginnen. Laat hen daarbij aandacht besteden aan hoe ze verstrikt raakten in een destructief patroon en hoe ze hieruit zijn gekomen, hoe ze een 'Hou me vast' gesprek zijn aangegaan en hoe ze het gevoel van verbondenheid hebben weten te vernieuwen. Laat hen bijvoorbeeld 3 bijvoeglijke naamwoorden benoemen om hun band te beschrijven. Laat hen een titel verzinnen voor hun nieuwe verhaal.

Verhaal voor de toekomst

Laat partners een verhaal voor de toekomst schrijven. Laat hen daarin hun relatie beschrijven, zoals ze die over 5 of 10 jaar willen hebben. Kies 1 ding dat ze nu, ieder voor zich al kunnen doen, om die gewenste toekomst dichterbij te brengen. Laat hen samen een titel voor hun verhaal verzinnen.

Elke dag...

Wat voor klein dingetje zouden partners dagelijks kunnen doen om hun geliefde het gevoel te geven dat hij of zij er wilt zijn voor hem of haar? Vraag partners welk effect dat zou hebben op hun relatie.

Samengenomen

Samengenomen hebben partners nu, aan de hand van verschillende vragen, een reis gemaakt en met elkaar gedanst rond verschillende thema's. Werken en leren hoe ze liefde in hun relatie levend kunnen houden, gaat naar mijn idee vooral over vragen stellen, reflecteren, toegankelijk, ontvankelijk en betrokken bij de andere partner zijn, leren en ontdekken wat er onder het eigen gedrag en gevoel ligt. Leren en ontdekken wat gedrag, gevoelens en behoeften betekenen voor de andere partner.

Bron:

  • Johnson, S. (2008). Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Vertaling door Dick van Alkemade. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.