De band in de relatie versterken via aanraking en seksualiteit

02-06-2016 - Erik van der Werve

De band in de relatie versterken via aanraking en seksualiteit

Door diepere gevoelens en behoeften te communiceren, creëren partners verbondenheid met elkaar. Net zo belangrijk is het luisteren naar zijn of haar behoefte en hierop reageren. Op deze manier kunnen partners ook aanwezig zijn voor de ander in hun relatie.

Met vergeven van hechtingskwetsuren, kun partners meer verbondenheid creëren in hun relatie. In een vorige blog heb ik beschreven in welke stappen.

Als partners deze stappen gezet hebben, is er waarschijnlijk weer voldoende emotionele veiligheid, om zich kwetsbaar te voelen en op te stellen. Er ontstaat dan weer ruimte voor aanraking en seksualiteit. Vraag is dan: hoe kunnen partners de band in hun relatie versterken door aanraking en seksualiteit?

Verschillende aspecten in seksualiteit

In seksualiteit kunnen mensen verschillende aspecten van zichzelf naar voren brengen.

Prestatie

Soms zijn mensen vooral bezig seksuele spanning op te heffen, een orgasme een een goed gevoel over het presteren te bereiken (Johnson, 2008). De nadruk ligt dan vooral op zichzelf. Het lijkt dan niet zo belangrijk met wie je seks hebt. Seks is hier meer een monoloog dan een dialoog.

Troost

Een andere nadruk ligt er bij troostseks. Troostseks hebben mensen als ze ervan verzekerd willen zijn dat we worden gewaardeerd en begeerd, de seksuele daad is eigenlijk bijzaak (Johnson, 2008). Hier ligt de nadruk vooral op de angst de band met elkaar te verliezen. Het is een dialoog, die ervoor kan zorgen dat de relatie nog even stabiel blijft, maar het kan ook leiden tot pijn en verder verwijderen van elkaar.

Synchroon

Synchrone seks is als emotionele openheid, ontvankelijkheid, tedere aanraking en erotische verkenning allemaal samenkomen (Johnson, 2008). Het is een dialoog tussen partners, waar communicatie van gevoelens, gedachten en fysieke intimiteit centraal staan.

Versterken van de band

Bij de band versterken door aanraking en seksualiteit, ontstaat vaak synchrone seks. Partners met een innige verbondenheid kunnen hun seksuele kwetsbaarheden en verlangens uiten, zonder angst voor afwijzing.

Seksuele problemen

In Nederland zijn een verminderd seksueel verlangen (bij vrouwen 18,1%) en voortijdig orgasme (bij mannen 18,2%) regelmatig voorkomende problemen (Kedde, 2012). De meeste paren met problemen zitten gevangen in destructieve patronen (Johnson, 2008). Vrouwen voelen zich dan meestal eenzaam en afgesloten van hun partner. Mannen voelen zich onzeker en keren zich in zichzelf en benaderen seksualiteit als een prestatie.

Door te werken aan emotionele veiligheid in de relatie met hun partner, verminderen partners het risico op seksuele problemen.

Hoe kunnen partners werken aan emotionele veiligheid, op seksueel gebied? De volgende oefening helpt partners daarbij.

Oefening

Allereerst vermeld ik dat ik voor deze oefening erkenning verschuldigd ben aan Sue Johnson(2008). Ik heb hem ontleend aan haar boek: 'Hou me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie'.

De volgende vragen helpen je om met partners een gesprek te voeren over aanraking en seksualiteit. 

Voor een partner zelf

 1. Als je met je partner in bed ligt, voel jij je dan emotioneel veilig en verbonden met de ander? Wat helpt je om je zo te voelen?
 2. Welke aspecten van seksualiteit benadruk je meestal? Prestatie, Troost, of Synchrone seks?
 3. Heb je het idee dat jij en je partner elkaar voldoende vasthouden en aanraken?
 4. Als je een korte handleiding zou schrijven voor de minnaar van ...................... (vul je eigen naam in), wat zou je dan opschrijven?
 5. Wat is meestal een bevredigend aspect van seks voor je? Wanneer ervaar je de intimiteit met je partner het meest?
 6. Begin een gesprek met je partner over deze punten. Als het moeilijk is, bespreek dan met je partner hoe lastig het voor je is, deze zaken met hem of haar te bespreken.

Met de andere partner

 1. Kunnen jullie erover eens worden hoeveel procent van de keren dat jullie vrijen, de seks helemaal top zou moeten zijn?
 2. Speel het volmaakt spelletje: Als ik volmaakt was in bed, dan kon ik en wou ik.............................. en dan zou jij meer.......................................... voelen. Probeer minstens 4 antwoorden met elkaar te delen, en noem 1 ding waarin de ander voor jou op seksueel gebied, al volmaakt is.
 3. Kunnen jullie een keer in je relatie herinneren, dat de seks echt grote voldoening gaf? Deel dat verhaal zo gedetailleerd mogelijk met je partner.
 4. Denk aan de verschillende manieren waarop seks zich in jullie relatie kan voordoen. Voel jij je veilig genoeg om al die dingen met je partner te ervaren? Welk risico zou je wel eens willen aandurven in bed?
 5. Kunnen jullie elkaar vertellen en uitleggen hoe je wilt dat de ander reageert als het verkeerd gaat, of juist goed gaat?
 6. Vertel elkaar wat jullie geleerd hebben van het luisteren naar de verhalen van elkaar.

Conclusie

Het verkennen en het reflecteren, kan partners verder helpen te ontdekken, welke aanrakingen zij prettig vinden. Ook hoe veilig zij zich voelen in het bijzijn van de ander. Door de verhalen te delen, kunnen ze verder de band met elkaar versterken. Als seks meer een dialoog wordt, zal deze ook hun band verder versterken.

Bronnen

 • Johnson, S. (2008). Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Vertaling door Dick van Alkemade. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.
 • Kedde, H. (2012). Seksuele disfuncties in Nederland: prevalentie en samenhangende factoren. Tijdschrift voor Seksuologie 36-2, pp 98-108. (gevonden op internet).