Hoe helpt registreren in een relatie?

09-05-2016 - Erik van der Werve

Hoe helpt registreren in een relatie?

Spanningen, meningsverschillen, conflicten, of ruzies hoeven niet destructief te zijn in een relatie. Als spanningen over een persoonlijke grens gaan, worden ze vervelend en destructief. De spanningen, meningsverschillen, conflicten of ruzies komen dan tussen partners in te staan en zorgen voor een verwijdering in een relatie. Hoe kan registreren dat het teveel wordt dan helpen? Hoe helpt registreren in een relatie?

Registreren

Allereerst wil ik hier het registeren uitleggen. Als partners merken dat iets teveel wordt, helpt het als ze registreren:

  1. Wat denkt of voelt een partner?
  2. Wat gebeurt er in de omgeving?

Als partners dit een tijdje doen, merken ze dat ze hun grenzen beter gaan herkennen en eerder iets gaan doen om het niet zo ver te laten komen. Hoe werkt dat nou?

Getuige zijn

Als partners gaan registreren, komen ze in de positie van getuige zijn van hun gedrag en handelen. Dit zorgt ervoor dat ze niet (verder) doorschieten in de spanningen en dat ze meer open vragen gaan stellen. Getuige zijn van het eigen gedrag en dat van hun partner helpt te de-escaleren, in gedrag en handelen. Net als bij reflecteren gaan partners in een andere positie naar zichzelf en de ander kijken.

Getuige zijn van eigen gevoelens en gedachten

Bij het registreren komen partners ook in de positie van getuige bij de eigen gevoelens en gedachten. Ze gaan dan eerder open vragen stellen, in plaats van dat ze proberen hun gedachten en gevoelens te bevestigen, of ontkrachten. Het stellen van open vragen maakt dat ze een breder blikveld krijgen. Ze kunnen hun gevoelens en gedachten dan eerder waarnemen voor wat ze zijn, in plaats van de waarheid. Daarmee kunnen ze meer verantwoordelijkheid voor ze nemen en er zelf iets mee doen, in plaats te verwachten dat de partner er iets mee moet.

Getuige zijn wat er gebeurt in de omgeving

Als partners meer in de positie van getuige komen, van wat er gebeurt in de omgeving, zullen ze eerder open vragen gaan stellen over de situatie waarin ze zitten, in plaats van dat ze proberen deze naar hun hand te zetten. Ze komen er dan eerder achter wat het eigen aandeel is in deze situatie, en wat het aandeel van hun partner is. Daardoor kunnen ze meer verantwoordelijkheid nemen voor hun deel en er iets mee doen, in plaats van dat hun partner er iets mee moet.

Als partners een tijdje aan het registeren zijn, hoe gaat het dan verder?

Verder...

Gaandeweg zullen partners merken dat persoonlijke grenzen steeds meer herkenbaar zullen worden en dat ze makkelijker iets kunnen doen aan het meningsverschil of de ruzie. De spanningen krijgen een duidelijkere plek in hun leven en zullen minder makkelijk gaan overheersen. Ruzies kunnen even heftig oplaaien, en kunnen snel weer gaan liggen. Ze kunnen steeds makkelijker verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gevoelens en gedachten, in de situaties waarin ze zich begeven.

Conclusie

Registeren in een relatie helpt, doordat partners meer in de positie van getuige komen, bij hun gedachten en gevoelens en wat er gebeurt in de omgeving. In een positie van getuige, stellen partners meer open vragen en verbreden ze hun blikveld. Ze leert de eigen grenzen weer (her)kennen. Daardoor kunnen ze makkelijker verantwoordelijkheid nemen voor de gedachten, gevoelens en voor wat er gebeurt in de omgeving.