Hoe helpt reflecteren in een relatie?

05-05-2016 - Erik van der Werve

Hoe helpt reflecteren in een relatie?

Meningsverschillen of conflicten tussen partners zijn er niet voor niets, ze zijn betekenisvol. Meningsverschillen of conflicten kunnen uit de hand lopen, en uitmonden in een ruzie. Als dat een keertje gebeurt, is dat niet erg. Als het vaker voorkomt, worden meningsverschillen of conflicten niet opgelost. Deze komen dan tussen partners in te staan. Daardoor raken partners verder van elkaar verwijderd. Hoe helpt reflecteren in een relatie hierbij?

Positie

Bij een ruzie zijn partners vaak op zoek naar wie gelijk heeft in de relatie. Daarbij nemen beide partners de positie in dat ze het gelijk aan hun kant hebben en dat de ander het verkeerd ziet. Door te gaan reflecteren verlaten ze deze positie. Door stil te staan bij de ruzie komen ze meer in de positie van toeschouwer of getuige van zichzelf. Getuige van het eigen handelen en getuige van het gedrag van de partner. In een positie van getuige zijn, zijn partners eerder geneigd open vragen te stellen, bij zichzelf en bij hun partner.

Open vragen

Open vragen zijn verkennende vragen. Zij breiden het blikveld uit. Dit in tegenstelling tot gesloten vragen, die eerder bevestiging zoeken van iets dat partners al dachten. Open vragen bieden zo verbreding van het blikveld. Op deze manier gaan partners eerder kijken naar de gehele situatie, in plaats van naar het eigen gelijk, of het ongelijk van de andere partner.

Eigen aandeel

Door verbreding van het blikveld gaan partners eerder kijken naar het iegen aandeel in de ontstane ruzie. Zo zijn ze eerder in staat deze op te lossen. Met het kijken naar het eigen aandeel, krijgen partners meer zicht op de eigen mogelijkheden om iets aan de ruzie te veranderen.

Waarde

Een ruzie kan van waarde zijn, omdat er iets bij geraakt wordt, dat belangrijk is. Bij reflecteren helpt het om zoek te gaan daarnaar. Als partners realiseren wat dit is, kunnen ze ook gaan reflecteren hoe ze dit op een andere manier kunnen gaan communiceren naar elkaar.

Conclusie

Bij meningsverschillen, conflicten en ruzies, helpt het als partners kunnen gaan reflecteren. Ze komen dan meer in een positie van getuige, naar zichzelf en hun partner. Ze gaan dan eerder open vragen stellen, die het blikveld verbreden. Zo krijgen ze eerder zicht op het eigen aandeel, de eigen mogelijkheden en wat van waarde voor hen is. Ze kunnen dan ook reflecteren hoe ze dit op een andere manier kunnen gaan communiceren.