Time out nemen in een relatie: hoe helpt dat?

02-05-2016 - Erik van der Werve

Time out nemen in een relatie: hoe helpt dat?

Spanningen kunnen hoog oplopen in een relatie. Soms lijkt het wel: hoe hoger de spanning, des te lastiger het is, om uit het conflict te stappen. Het lijkt dan dat er geen andere keuze is, om het conflict helemaal uit te vechten en te gaan tot de bodem. Net zo lang tot het is opgelost en de ander eindelijk de kant van het verhaal en het gelijk van de ene partner inziet. Maar is dat zo? Helpt deze gedachtegang bij het oplossen van een conflict? Is het belangrijk dat elk conflict helemaal wordt uitgepraat?

Patroon

Mensen die in een dergelijk conflict met elkaar verzeild raken, lijken gevangen te worden in een destructief communicatiepatroon. Beide partners zoeken elkaar op, ieder met zijn eigen gelijk. Hoe meer partners overtuigd zijn van hun gelijk en hoe meer zij daar de ander van willen overtuigen, hoe meer de ander tegengas zal gaan geven en blijven vasthouden aan het eigen gelijk. Ten slotte kan één van beiden het opgeven. Meestal omdat de ruzie dan teveel wordt. Het conflict blijft dan meestal bestaan. De één reageert gewoon niet meer terug en bouwt mentaal een muurtje op tegen de ander.

Time Out

Op zo'n moment helpt het als partners een time out nemen van elkaar. Een time out is hier een bewuste beslissing van beide partners, bijvoorbeeld om het conflict even te laten rusten en het conflict op een later tijdstip te bespreken met elkaar. Een time out kan ook zijn dat partners afspreken elkaar even minder te zien en eerst tot zichzelf te komen, voor ze weer met elkaar gaan praten. Een time out kan ook zijn, dat partners tijdelijk even uit elkaar gaan.

Een time out nemen in een relatie: hoe helpt dat spanningen en conflicten in je relatie oplossen?

Uit de situatie

Met een time out nemen, stapt een partner uit een situatie met veel spanning, van in conflict zijn. Op deze manier biedt een time out meteen ontspanning en de mogelijkheid om meer tot zichzelf te komen. Door meer te ontspannen en tot zichzelf te komen, gaat een partner eerder zijn of haar aandeel in de situatie inzien en ontdekken welke mogelijkheden er zijn, om het anders te doen.

Uit het destructieve patroon

Met een time out stappen partners ook uit het destructieve communicatiepatroon waar ze in zitten. Met een time out nemen partners op een bewuste manier meer de regie, in plaats dat het destructieve patroon het gedrag in de relatie blijft bepalen. Rust zorgt ervoor dat partners niet alleen naar de ander kijken en die verantwoordelijk houden voor wat er gebeurt tijdens een conflict. Rust biedt ook de mogelijkheid om te kijken naar de eigen positie en rol in het patroon. Zo kunnen ideeën en mogelijkheden ontstaan om uit het patroon te (gaan) stappen.

Ruimte voor andere dingen

Een time out nemen, biedt partners de mogelijkheid om ruimte in hun relatie te maken voor andere dingen dan de spanningen of het conflict. Zo kan een time out ook ruimte bieden om iets anders, iets leuks met elkaar te gaan doen.

Conclusie

Een time out nemen in een relatie helpt doordat partners even uit een situatie vol spanningen stappen. Met een time out stappen partners ook uit hun destructieve communicatiepatroon. Met een time out nemen partners bewust meer de regie, in plaats van het communicatiepatroon de re te laten bepalen. Een time out biedt mogelijkheden om te na denken over het eigen gedrag, de eigen positie en rol tijdens een conflict. Een time out biedt ook de mogelijkheid om even iets leuks te ondernemen met elkaar.